Czy Lorem Ipsum szpeci projekt?

Jak projektować ładne loga?